Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 9 juli 2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Mats-Ola Borglund Fotbollstranare.se
Svenstorpsvägen 132
26698 Hjärnarp
Sverige
E-post: es.eranartsllobtof@troppus
Telefonnummer: 0725292520

1. Allmänt

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.